ویدیوهای سال ۱۴۰۲-۲۰۲۳ روز کوروش

 

در صورت تمایل، این ویدیوهای روز کوروش بزرگ راِ برای دوستان ایرانی و غیر ایرانی خود بفرستید

موزیک ویدپوی کوتاه اثر آقای اسفندیار منفردزاده است که در اولین سالی که بنیاد میراث پاسارگاد روز کوروش را پیشنهاد داد

آن را به نام روز کوروش ساخته و به بنیاد میراث پاسارگاد هدیه کردند.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

با کورش تا ستارخان ـ طاهره بارئی

Read Next

یک زن ایرانی جایزه «مدیریت محیط زیست جهان اسلام» را کسب کرد