ویرانی بنای دوران صفویه و بی توجهی وزارت میراث فرهنگی اسلامی ـ نغمه یزدانی

 

به گفته هادی موسوی ندوشن،  شهردار ندوشن، در استان یزد، بنای تاریخی نواب نیازمند دخالت دادستانی می باشد.

خانه نواب که عمارتی سه طبقه و متعلق به دوران صفویه است به دلیل بی توجهی سازمان میراث فرهنگی به مرور از بین رفته و اکنون به ویرانه ای تبدیل شده است

مالکیت این خانه مشخص نیست، البته افرادی مدعی هستند که مالک ان هستند اما هیچ سند و مدرکی در این باره نشان نداده اند. شهرداری معتقد است که دادستانی باید این خانه را به سازمان میراث فرهنگی و یا {چون بناهای دیگر} به شهرداری واگذار کند تا آن ها بتوانند ترتیب مرمت های اولیه را بدهند.

به گفته موسوی ندوشن، شهرداری قبلا نیز قلعه سفید و حمام ندوشن را که دادستانی در اختیار آن ها قرار داده مرمت کرده و به بخش خصوصی واگذار کرده اند.

البته معلوم نیست که چرا باید میراثی تاریخی به جای واگذاشتن به سازمان میراث فرهنگی به شهرداری واگذار شود! و شهرداری بر چه اساسی می تواند که بنایی تاریخی را مرمت کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟

آن چه تا کنون دیده شده این است که واگذار کردن بنایی به بخش خصوصی در واقع به معنای فروختن آن بوده است.

این بناهای واگذار شده و یا فروخته شده به بخش خصوصی نیز یا تبدیل به آپارتمان و خانه های مسکونی شده و به فروش رفته اند و یا به مرور از بین رفته اند.

در استان یزد ده ها از این خانه های تاریخی، از دوران باستانی تا یک قرن پیش وجود دارد که همه شان در حال ویرانی هستند. در عوض ظرف چهار دهه حکومت اسلامی صدها مسجد و تکیه و حسنیه تازه در این استان ساخته شده است.

یزدـ اردیبهشت 1400

بنیاد میراث پاسارگاد

————————————————————

* شهرداری ندوشن و در موضوع خانه‌ تاریخی دوران صفویه

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

یکشنبه های عصیان مبارزه با وعده های تو خالی و چالش قدرت ـ مهدی کوهستانی

Read Next

عشق ناشناخته ی جوانان پس از انقلاب ـ شکوه میرزادگی