پاسخ بهداد جاودان به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

برای این که اجازه ندهیم نوروز و جشن های ملی ایرانی مان را خانگی کنند؛ چه باید کرد ؟

پاسخ به اين مسئله بغرنج اجتماعى و مشكل فرهنگى در يك مقال نمى گنجد  اما شرايط امروز جامعه ايران را ميتوان با يك مثال ساده و كوتاه بيان نمود . كشور ايران دچار يك نوع سرطان بدخيم شده است كه از هزار و چهارصد سال قبل سرتاسر وجود جامعه را فراگرفته و در چهل و سه سال گذشته عوارض آن بروز و ظهور كرده است . رنگ زرد ملت ايران ، عدم شادى در وجود آنان ، بيماريهاى گوناگون و ضعف كارآئى دستگاههاى اين بدن نشان ميدهد كه جامعه بشدت بيمار است .
         جشن نوروز و ساير مراسم ملى كه امروز بشدت تحت فشار و تخريب هستند فقط گوشه اى بسيار كوچك اما بسيار مهم از چهره فرهنگى اين جامعه را تشكيل ميدهد و مثل موهاى يك بيمار سرطانى ريزش كرده و موقتا از بين رفته است . براى بهبود شرايط  اين بيمار دو كار ميتوان انجام داد
١- كلاه گيسى خريد و در روى تخت بيمارستان بر سر اين بيمار قرار داد تا ظاهر او بطور موقت كمى آراسته شود و احساس بكند كه مو دارد  ٢- سرطان او را معالجه نمود تا دوباره مو و شادابى و سلامت به وجود اين بيمار باز گردد . من روش دوم را باور دارم و توصيه مى كنم . براى بهبود وضعيت فرهنگ و ادب و ميراث باستانى ايران بايد سلولهاى سرطانى از جامعه زدوده شوند .
      امسال نوروز حتى از ميان خانه ها پركشيده و اكثريت مردم قدرت برگزارى هيچ جشنى را ندارند و نتوانسته اند يك جفت كفش و يا يك دست لباس نو براى فرزندانشان تهيه كنند . در چنين شرايط سخت  اقتصادى كه بر تمام اقشار جامعه حاكم شده هيچ راه حلى نمى تواند مردم را به برپائى هيچگونه جشن ملى رهنمون شود و سال بعد حال اين بيمار بدتر خواهد شد . سرطان را معالجه كنيد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ شمس الدین دارابی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ دکتر شهلا عبقری، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز