پاسخ دکتر شهلا عبقری، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

 

 

رژیم مردم ستیز، زن ستیز و فرهنک ستیز اسلامی ایران در درازای 43 سال عمرش بسیار تلاش کرده است تا هویت ایرانی مردمان را با کم اهمیت دادن به جشن های ملی، خدشه دار کند. اما زهی خیال باطل! . با تمام قدرت نمایی هایی که رژیم اسلامی در رسانه ها و فضای مجازی نشان داد ه تا عیدهای مذهبی و عزا داری ها را جانسین جشن های ملی ایرانیان، که همه جای مهمی در شادی آفرینی دارند،  کند،  موفق نبوده است. از نظر من تاکنون مردمان ایران در پاسداری از این اعیاد و جشن ها بسیار موفق بوده اند و بسیار خوب تلاش کرده اند . دیده ایم و می بینیم که  مردم نوروز و دیگر جشن های ملی ایرانی را بیش از انقلاب اسلامی جشن  می گیرند.

رفتن هزاران ایرانی به آرامگاه کورش و بر پا کردن هفت سین در آنجا نمونه بارزی از این تلاش ها است که رزیم بسیار کوشیده  و می کوشد که جلوی ان را با بستن راه ها و دیگر ترفند ها  بگیرد ، اما دیده ایم که هر ساله هجوم مردم برای اجرای مراسم نوروز و دیگر اعیاد ملی بیشتر و بیشتر میشود .

بر عهده همه ما است که اظلاعاتمان را در مورد این اعیاد افزون کنیم و بکوشیم  تا با آموزش فلسفه این جشن ها به کودکان، نوجوانان و جوانان درخانه و اجتماعات، آنها را به نسل های اینده منتقل کنیم و هویت ایرانی خود و نسل اینده را زنده و پایدار نگاه داریم . مشارکت دادن کودکان و نوجوانان در تهیه وتدارک این جشن ها بسیار کمک خواهد کرد که آنان احساس تعلق به هویت ایرانی خود کنند و در راه نگاهداری آن بکوشند.

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ بهداد جاودان به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ نستور رخشانی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز