کامبیز درم بخش،طراح و کارتونیست نام آور ایرانی درگذشت

 

کامبیز درم بخش، طراح و کارتونیست نام آور ایرانی براثر ابتلا به کرونا در گذشت

درم بخش 79 ساله بود و دردهه های اخیر کارهای در موزه ها و نمایشگاه های کشورهای اروپایی و آمریکایی و همین طور نشریات بین المللی منتشر شده است

بنیاد میراث پاسارگاد درگذشت این هنرمند ارزنده را به خانواده، دوستان و دوستدارنش تسلیت می گوید

یاد و نامش روشن باد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

آرامش دوستدار، سربلندی اندیشه در برابر انحطاط اسلامی ـ دکتر جلال ایجادی

Read Next

بیانیه جبهه ملی ایران- خارج از کشور : کنفرانس محیط زیست در شهر گلاسکو بریتانیا – گرمایش کره زمین