کشف بزرگی که «دوران جاهلیت» اعراب را به شکلی مستند رد می کند ـ شکوه میرزادگی

 

یکی از مهمترین یافته های باستانی، که اخیرا گزارش آن منتشر شده، در ارتباط با کشف جاده هایی باستانی و بزرگراه مانندی می باشد که در شبه جزیره عربستان از خاک سربرکشیده.  در این گزارش آمده است که قدمت این جاده ها برمی گردد به هزاره سوم قبل از میلاد؛ (حدود 4500 سال قبل).

باستانشناسان و محققان دانشگاه استرالیای غربی که در جریان این کشف بوده اند به این نتیجه رسیده اند که این یافته ها که با استفاده ازعکسبرداری های ماهواره ای هوایی در ارتفاع پایین، و بررسی های زمینی انجام شده است نشان می دهد که این جاده ها برای رفت و آمد بین مناطق سکونتی استفاده می شده است و نشاندهنده درجه بالایی از ارتباطات اقتصادی و اجتماعی در عربستان باستانی می باشد.*

این کشف و کشف های دیگری که باستانشناسان بزودی از آن منطقه به دست خواهند آورد،  یکی از مهمترین دروغ هایی را که قرن هاست مردمان را با آن فریفته اند؛ برملا خواهد کرد.

قرنهاست که به مسلمانان، به ويژه ایرانیان این گونه تلقین شده که محمد ابن عبدالله وقتی به پیامبری رسید، جهل و عقب افتادگی و بی فرهنگی و بدبختی در عربستان بیداد می کرد، چنانکه «آن مردم بت پرست و وحشی حتی دخترانشان را زنده به گور می کردند». و آن دوران را «دوران جاهلیت» می نامند. آن ها هنوز سخنان معدود تاریخنگاران را که براساس سکه ها و کتیبه ها تاریخ شبه جزیره عربستان را متفاوت از این گفته ها می دانند، رد می کنند، و گفته های معدود افراد با فرهنگ را که از شعرای برجسته زن «دوران جاهلیت» می گویند بیهوده می دانند؛ و یا اگر فرضا کسی بپرسد» «اگر در آن دوران جز بدبختی و جهل نبود چگونه زنان می توانستند تجاری برجسته باشند؛ آنسان که حتی محمدِ قبل از پیامبری اش زیر پوشش حمایت مالی و اجتماعی یکی از آن زنان قرارمی گیرد؟» آن ها به راحتی یک برچسب «کافری» به او می زنند و با اسنادی قلابی که از رساله های آیت الله ها و احادیث جعلی دارند  دهان او را می بندند.

پس از انقلاب البته وضع از این هم بدتر شده است. حکومت اسلامی، نه تنها سعی می کند دوران باستانی ایران را، از طریق دستگاه های رسانه ای و آموزشی خود، دوران توحش معرفی کند؛ بلکه همزمان این غلط بزرگ تاریخی را نیز در ذهن بسیاری از مردمان جا انداخته است که قبل از اسلام عرب ها هم هیچ چیز نداشتند و این همه  به این امید است که خود و نیاکانِ پس از اسلام خود را نجات دهندگانی موجه نشان دهند. غافل از آن که این حرف ها دیگر چون دوران قرون وسطا خریدار ندارد.  به ويژه اکنون که علم آنقدر پیشرفت کرده که روز به روز اسناد و مدارک بیشتری از تاریخ ها و حوادث گذشته دیده و خوانده خواهد شد. و این اسناد به دلیل ملموس بودن شان کاملا روشن و غیرقابل انکار هستند

*http://worldculturalheritagevoices.org/saudi-arabia-4500-year-old-funerary-avenues-burial-monuments-discovered-in-alula/

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

روز جهانی آموزش، و کودکان بی خانه و بی مدرسه ایرانی

Read Next

نمک زدایی آب خلیج فارس و توطئه های پنهانی ـ دکتر جلال ایجادی