کنسولگری دوران قاجار آمریکا در مشهد، با همدستی سازمان میراث حکومت اسلامی ویران شد ـ شهرام صداقت

روز گذشته، پنجم آوریل 2021، بخشی از خانه ای که به عنوان بزرگترین خانه تاریخی مشهد شناخته می شود، به ویرانی کشیده شد. این خانه که سال ها کنسولگری آمریکا در مشهد بود از دوران قاجاریه (1247 خورشیدی)  باقی مانده و در فهرست آثار ملی قرار داشت. ولی چند سال پیش بدون هیچ دلیل قانونی همچون دهها اثر تاریخی دیگر که به بهانه نوسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اند، از فهرست میراث ملی خارج شد، و ظاهرا با این شرط که همچنان زیر نظر سازمان میراث باشد.

در طی سال های گذشته هیچ عملیات سازنده ای در این بنای زیبا  انجام نشد و روز گذشته یکی از دو ساختمان وسیع آن نیز به ویرانی کشیده شد.

تردیدی نیست که در چند ماه آینده قسمت دیگر این بنا نیز ویران خواهد شد و در چشم بر هم زدنی به جایش یک سری آپارتمان خواهد نشست

خانه تاریخی مشهد در سال1322 خورشیدی به وسیله ی حاج کوزه کنانی از آمریکایی ها خریداری شد و پس از مرگ کوزه کنانی در اختیار هیات مذهبی خمینی قرار گرفت و به تصرف خیریه امام رضا درآمد.

خانه کوزه کنعانی با معماری زییایی که داشت مورد علاقه مردم شهر و از آثار گردشگری مشهد بود.

شهرام صداقت تهران

بنیاد میراث پاسارگاد

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

دیاسپورای شعر، کتاب تازه ی سهیلا میرزایی، با آثاری از شاعران زن مهاجر ایرانی

Read Next

قرارداد با چین خائنانه و خامنه‌ای از خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایران است ـ شاهزاده رضاپهلوی