کوروش از کجا آمده؛ استوره یا واقعیت؟ گفتگوی دکتر محسن بنایی و آرمین لنگرودی دو پژوهشگر تاریخ و دین شناسی – بخش دوم

نگاه بی تعصب و غلو، در چارچوبی علمی به کوروش بزرگ و تاریخ زمانه او را در بخش دوم گفتگوی آقای آرمین لنگرودی و دکتر محسن بناپی

 

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

«دکتر ناصر کرمی: «کوروش بزرگ، به یاد می آورد انسان است، و در حوایج بشریت با عموم مردم یکسان

Read Next

حکومت پس از یک هفته سکوت درباره مرگ آرمیتا گراوند، اجازه خاکسپاری او را در روز کوروش بزرگ صادر کرد