گردشگری ورشکسته ایران، و بی خیالی و کارشکنی مسئولین حکومت اسلامی

گردشگری ورشکسته ایران، و بی خیالی و کارشکنی مسئولین حکومت اسلامی

بنا بر گزارش خبرگزاری های داخلی «فعالیت بخش گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگر از اسفندماه سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا تقریبا تعطیل شده و بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری در یک سال گذشته یا به طور کامل از مدار خدمات‌رسانی خارج شده‌اند و یا در تعطیلی موقت به سر می‌برند، این بخش که معتقد است در مدت زمان گذشته از حمایت درستی برای جبران خسارت‌ها بهره‌مند نبوده و شاهد اقدامات ضربتی و اصولی از سوی دولت برای حفظ این صنعت نبوده است، با نزدیک شدن سررسید پرداخت اقساط وام کرونا، به دلیل آن‌که نتوانسته هزینه‌های خود را تامین کند، درخواست تمدید ا این وام را داشت».

در حال حاضر از یک سو معاون گردشگری از تمدید مهلت بازپرداخت اقساط وام کرونا تا شهریور 1400 خبر داده و از سویی دیگر بانک ها با انکار چنین مصوبه ای، از اجرای آن سر پیچیده و هر روز تاخیر در بازپرداخت را مشمول جریمه می کنند.

https://www.isna.ir/news/1400020100337/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

عشق ناشناخته ی جوانان پس از انقلاب ـ شکوه میرزادگی

Read Next

به رای شرم آور کشورهای مدعی حقوق بشر، در مورد زنان ایران اعتراض کنیم ـ شکوه میرزادگی