گفتگوی بسیار مهم سیما ثابت، با شخصیت های پارلمانی و سیاسی در کشورهای آمریکا، اروپا، و کانادا درباره وقایع اخیر در ایران

تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی؛ گزینه‌های غرب علیه سرکوب‌گران مردم چیست؟

ششم اکتبر 2022

14. مهر 1401

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

در انتظار فردای آزاد و آبادی هستیم که سرزمین مان چون مهرگان پیام آور عشق و روشنایی باشد

Read Next

مهاجرانی، کسی که کارش از وقاحت هم گذشته است.