گفتگوی منشه امیر با دکتر محسن بنائی به مناسبت کتاب «اسرائیل از نگاه ایرانی» به زبان آلمانی

به مناسبت انتشار کتاب”Israel ouf Iranisch”  (اسرائیل از نگاه ایرانی» نوشته ی دکتر محسن بنائی
این کتاب ارمغان سفری ست که در دهه پنجاه و از ایران آغاز می‌شود و در سال 2019 در آلمان به پایان می‌رسد، داستانی که آغازش “یهود مدیناتا” در شاهنشاهی هخامنشی و پایانش جمهوری اسرائیل است، سفری که آغازش نفرت کور و پایانش پرسشگری و چندسونگری است.
ترجمه این کتاب به زودی  به فارسی منتشر می شود

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

شاهدخت نور پهلوی: با این انقلاب و حماسه بزرگ ملت ایران، آینده حتی از گذشته نیز درخشان‌تر خواهد بود

Read Next

درمراسم چهلم حمیدرضا روحی سرود «ای ایران» خوانده شد