گفتگوی پوریا زراعتی با مهدی مهدوی آزاد: خطر بزرگ علیه تمدن ایران

پوریا زراعتی درباره این برنامه:‌

در «حرف آخر» با مهدی مهدوی آزاد درباره خطر بزرگ علیه تمدن ایران حرف زدیم و این‌که وظیفه‌ی ملی ما در این شرایط حساس چیست؟

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

واگذاری ۳۴ اثر ملی  و جهانی، برای مرمت یا برای پرکردن جیب وابستگان به حکومت؟

Read Next

دو شعر از ری را عباسی