یلدا، امسال به ما پیروزی ناگزیر روشنایی را مژده می دهد

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

امسال گوهر اندیشه ای که در قلب یلدای زیبای ما نهفته، بیشتر از سال های گذشته قابل درک است:

مبارزه لشکریان روشنایی و مهر، با مرگ اندیشان تاریکی؛ و پیروزی ناگزیر روشنایی.

نیاکان ما با توجه به عناصر طبیعت، باور داشتند که هر تاریکی و بیدادی در نهایت در برابر مهربانی خورشیدی که گوهر همیشه جاودان فرهنگ ماست، فرو خواهد ریخت.

 و چنین بود که در آستانه ی بلندترین و تاریک ترین شب زمستان، درختان همیشه سبز سروشان را آذین می بستند، و تا بامدادان، در کوچه و خیابان و بلندی های شهر، دمیدن خورشیدی را جشن می گرفتند، که بر تاریکی و برودت پیروز خواهد شد.

خورشید ستیزان، قرن هاست مردمان ما را گمراه کرده اند، که یلدا و دیگر جشن های ملی ما  خانگی و خانوادگی ست؛ چرا که هراس شان همه از همبستگی، شادمانی و به ويژه برون شد زنان ما از خانه بوده است.

امسال که هم یلدایمان جهانی شده، و هم لشگریان روشنایی ما به پا خاسته اند، بیایید چون نیاکانِ نیک کردارمان، و چون مردمان متمدن امروزی، در یکی از مهم ترین جشن های ملی مان، به کوچه ها و خیابان ها بریزیم و با سرود و شادمانی (که همیشه ترس بر جان اهریمن صفتان می اندازد) فرو ریختن اهریمن تاریکی را تماشا کنیم وبامدادان به خورشید روشنایی بخش آسمان سرزمین مان خوش آمد بگوییم.

با مهر و خرمی

شکوه میرزادگی

از سوی بنیاد میراث پاسارگاد

www.savepasargad.com

14 دسامبر 2022

———————————————

تاریخ برگزاری یلدا: چهارشنبه 30 آذر ـ 21 دسامبر

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

از پذیرش تا اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن

Read Next

شاهزاده رضا پهلوی از مردم خواست تا در مراسم چهلم کیان پیر فلک و دیگر جان باختگان، خانواده های داغدار را تنها نگذارند