Category: روز کوروش بزرگ 2022

طاهره بارئی: کوروش پسر ماندانا ـ نوشتاری و شنیداری

طاهره بارئی: کوروش پسر ماندانا ـ نوشتاری و شنیداری

[audio mp3="https://savepasargad.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/10/Korosh-va-Mandana.mp3"][/audio] کوروش پسر همسایه ام بود بعد همشاگردیم در دانشگاه فروشنده اولین دوچرخه ام ـ آنهم رایگان همسفر من در گردش جهان با کوله پشتی کوتاه و مختصر روزی که خانه ای از خود

ابراهیم هرندی: روز کوروش و خیزشِ سراسری کنونی برای رهایی از تاریکی هزاره ی گذشته و گام نهادن به روزگارِ روشنگری

ابراهیم هرندی: روز کوروش و خیزشِ سراسری کنونی برای رهایی از تاریکی هزاره ی گذشته و گام نهادن به روزگارِ روشنگری

خجسته باد روزِ کوروش که برای من یادآورِ این نکته است که اَبَرویروس فرهنگی ویرانگری که بنامِ "اسلام"، بیش از هزار و چند سده، زمین و ذهن و زبانِ ما را آلوده است و ما

دکتر شهلا عبقری: امسال جوانان ایران ثابت کردند که از نوادگان کوروش بزرگ اند

دکتر شهلا عبقری: امسال جوانان ایران ثابت کردند که از نوادگان کوروش بزرگ اند

درآستانه ‌ی روزکورش، روز صدور منشور کورش هستیم‌ وچه زیبا است که امسال روز کورش با آغازانقلابی که می‌رود  مردمان ایران را از ستم رهایی دهد همزمان شده است. می بینیم که در سراسرایران، در

فرحناز عمادی: کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک کوچه مانده ایم

فرحناز عمادی: کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک کوچه مانده ایم

کوروش در کنار ما بمان تا ما بتوانیم پس از 2560 سال، از آن چه در منشور حقوق بشر خود گفته ای بهره ببریم کوروش متاسفیم که هنوز از نظر حقوق بشری در خم یک

جواد مفرد کهلان: قیام بزرگ فریدون (کوروش) بیانگر قیام بزرگ کنونی در ایران

جواد مفرد کهلان: قیام بزرگ فریدون (کوروش) بیانگر قیام بزرگ کنونی در ایران

جواد مفرد کهلان ـ استوره شناس کوروش جهانگشای که ایرانیان تحت این نام و همچنین عنوان فریدون (منسوب به دوست منش، هخامنشی) در تاریخ مدون و تاریخ اساطیری جایگاه پدر ایرانیان معرفی گردیده است. در

شقایق مرزبان: روز کوروش بزرگ و اتحاد دوباره اقوام ایرانی

شقایق مرزبان: روز کوروش بزرگ و اتحاد دوباره اقوام ایرانی

کوروش پدر ایران زمین در اوستا، سیروس در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در قرآن، نخستین شاه جهان، اولین داد گستر گیتی، که در کتاب های تمام ادیان از او به نیکی یاد شده است.

فرزاد آریان:  جوانان به پا خواسته اند تا سرزمین کوروش را بازپس بگیرند

فرزاد آریان: جوانان به پا خواسته اند تا سرزمین کوروش را بازپس بگیرند

کوروش بزرگ، پادشاه ایران زمین، کسی که در تاریخ به آزادمردی و باورمندی به برابری انسان ها شهره است. او که بنیان گذار و نگارنده اولین منشور حقوق بشر است و نامی نیکو از خود

الهه رهرونیا (نوشاد): شعر بوی آتش،  برای روز کوروش بزرگ

الهه رهرونیا (نوشاد): شعر بوی آتش، برای روز کوروش بزرگ

بوی آتش می‌دهد آبان و ما شوریده‌ایم رد پای روشنی بر چهرهٔ شب دیده‌ایم  ما به آتش می‌زنیم و نوبر ِخورشید را  از  بهارستانِ بی‌تکرارِ کورش چیده‌ایم اوهمان دریا و ما رودی که سویش می‌رویم  اشکِ مهتابیم  و از چشمِ فلک باریده‌ایم  چکه چکه از سپهر  نابِ  او جاری شدیم  قطره قطره روی موجِ گریه‌ها خندیده‌ایم   کودک نوپای زرتشتیم و سوغاتِ سروش  چون جوانه در کویر ِخارها روییده‌ایم چشم ما گرچه به دامان سیاهی باز شد  شعله شعله از  میان رخنه‌ها رخشیده‌ایم غول تاریکی حریف ساز و برگِ ما نشد  چون گل نوریم کو‌ بر سایه‌ها تابیده‌ایم‌ نام خوبش بر زبان و راه او آیین ما  نسل او هستیم و رازِ  مهر را فهمیده‌ایم. الهه رهرونیا(نوشاد) ۲۸ مهر ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲ روز کوروش بزرگ ـ اکتبر 2022