Category: زن ایرانی

خصلت زنانه ی فقر – دکتر نیره انصاری

خصلت زنانه ی فقر – دکتر نیره انصاری

  از جمله تغییرات اجتماعی و جمعیتیِ وسیعی که جامعه ایران در سالهای گذشته تجربه کرده، افزایش خانوارهایِ زنِ سرپرست بوده است. پس از جمعیت سالمندان در کشور، یک میلیون و 30 هزار زن، از

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران – الهه امانی

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران – الهه امانی

اذیت و آزار جنسی-جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها، محل کار، موسسات و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و هم‌چنین در فضای مجازی، از چالش‌های عمده‌ای است که در خلال متجاوز از سه دهه‌ی

از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی – دکتر نیره انصاری

از آپارتاید نژادی تا آپارتاید جنسیتی – دکتر نیره انصاری

  کمیته بین المللی کشف حقیقت در 8 مارش2024 در گزارش خود در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران توسط حکومت اسلامی از دو مفهوم جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی استفاده کرده است.

زنان ایران قربانیان اصلی جنگ با اسرائیل – شیوا پارسایی

زنان ایران قربانیان اصلی جنگ با اسرائیل – شیوا پارسایی

تمام مطبوعات بین اللملی از تاریخ 14 آوریل 2024 درگیر اخباروالتهاب جنگی هستند که سیاستهای ناکارآمد ج ا عامل اصلی آن است. جنگی که زاده ایدئولوژی است که در طی چهل وپنج سال گذشته، ایران

«هجوم نیروهای انتظامی به خیابان ها، به دستور خامنه ای و برای «الزام حجاب اجباری

«هجوم نیروهای انتظامی به خیابان ها، به دستور خامنه ای و برای «الزام حجاب اجباری

نیروهای انتظامی باز هم به خیابان بازگشته‌اند؛ این بار با خشونت بیشتر برگرفته از:‌سمیرا راهی (ایران اینترنشنال) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک هفته در ماه فروردین، دو بار در سخنرانی‌های خود بر «الزام

یک تله زبانی – مرضیه محبی

یک تله زبانی – مرضیه محبی

  به‌کاربردن اصطلاح «قتل ناموسی» به منزله تن‌دادن به مناسبات مردسالارانه است، مناسباتی که مرزهای فارق میان زن‌کشی‌ها و زنان کشته‌شده می‌کشد. هر قتل موسوم به «ناموسی»، از مقاومت یک زن برای اعمال حق بر

 از روز ملی زن در ایران تا روز جهانی زن« یک پرسش و چند پاسخ –  شهران طبری

 از روز ملی زن در ایران تا روز جهانی زن« یک پرسش و چند پاسخ –  شهران طبری

https://twitter.com/i/status/1765002064516575508 https://twitter.com/7aban_H/status/1763677547202478194     https://twitter.com/i/status/1762469131960386038   https://twitter.com/i/status/1761330787301888508 ادامه دارد

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان – دکتر نیره انصاری

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان – دکتر نیره انصاری

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان-Kvinnors omskärels;Könsstypning/Women circumcision/Female genital mutilation- (6 فوریه) می دانیم که ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام جنسی دختران بریده می‌شود.

زنان محل اقتدار یک نظام #حجاب – دکتر نیره انصاری

زنان محل اقتدار یک نظام #حجاب – دکتر نیره انصاری

  یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی برد. یک مساله در

چالش های زنان در بحران های اقتصادی – مهناز قزللو

چالش های زنان در بحران های اقتصادی – مهناز قزللو

  در ارزیابی برش زمانی چهاردهه اخیر در جمهوری اسالمی، زنان با بحرانهای فزایندهی همهجانبه مواجه و تحت ستمهای چندگانه و مضاعف بودهاند. مجموعه بحرانهایی که پیامد حماقت سیاسی، جزمیت و دگماتیسم ایدئولوژیکی، ناکارآمدی و