Category: زن ایرانی

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان – دکتر نیره انصاری

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان – دکتر نیره انصاری

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان-Kvinnors omskärels;Könsstypning/Women circumcision/Female genital mutilation- (6 فوریه) می دانیم که ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام جنسی دختران بریده می‌شود.

زنان محل اقتدار یک نظام #حجاب – دکتر نیره انصاری

زنان محل اقتدار یک نظام #حجاب – دکتر نیره انصاری

  یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی برد. یک مساله در

چالش های زنان در بحران های اقتصادی – مهناز قزللو

چالش های زنان در بحران های اقتصادی – مهناز قزللو

  در ارزیابی برش زمانی چهاردهه اخیر در جمهوری اسالمی، زنان با بحرانهای فزایندهی همهجانبه مواجه و تحت ستمهای چندگانه و مضاعف بودهاند. مجموعه بحرانهایی که پیامد حماقت سیاسی، جزمیت و دگماتیسم ایدئولوژیکی، ناکارآمدی و

بررسی تشدید فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی زن

بررسی تشدید فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی زن

  https://youtu.be/yIn2x9StSPA بررسی تشدید فشار نهادهای امنیتی بر زندانیان سیاسی زن مقاومت رویا محتشمی، همخوانی ترانه سفرناک، اعتراض زنان بهنگام حضور قضات در زندان و فرار قضات و ... گفتگوی مهناز قزللو با  ۱. مرجان

هدف‌های مهم انقلاب «زن، زندگی آزادی» و لزوم توجه ویژه اپوزیسیون به آن ها -دکتر شهلا عبقری

هدف‌های مهم انقلاب «زن، زندگی آزادی» و لزوم توجه ویژه اپوزیسیون به آن ها -دکتر شهلا عبقری

  در آستانه آغاز سال میلادی 2024 نگاهی کوتاه دارم به جنبش انقلابی و یا به عبارت دیگر انقلاب"زن، زندگی، آزادی" که یکسال و اندی از آن می گذرد. این انقلاب که مهمترین هدفش رفع

صورت مسئله‌ی اعتیاد زنان و جوانان را پاک نکنیم – الهه امانی

صورت مسئله‌ی اعتیاد زنان و جوانان را پاک نکنیم – الهه امانی

زنانه شدن اعتیاد، هم‌چون فقر، یکی از معضلات جدی و واقعیت تلخ و انکارناپذیری است. سیاست کشورهای مختلف جهان برای مقابله با روند رشد یابنده‌ی اعتیاد بسیار متنوع است اما اعتیاد زنان –که روندی صعودی

آناتومی یک شکست ـ مرضیه محبی

آناتومی یک شکست ـ مرضیه محبی

اعدام‌سمیرا سبزیان بیش از ان که جان باختن یک زن تنهای بی پناه طرد شده، یک مازاد، باشد یک شکست برای جامه مدنی ای بود که نتوانست نیروهای خودش را برای تحصیل رضایت شاکیان و

بازنگری در مفهوم«زن» – ژانین پارسا

بازنگری در مفهوم«زن» – ژانین پارسا

  در این نوشتار کوتاه سعی دارم بیش از اینکه به مسائل جزئی بپردازم مسائل کلی و نکات مهم را یاداوری کنم که از نظر من در این شرایط اجتماعی اقتصادی و برهه زمانی حساس

کلیشه‌ها و الگوهای غیرانسانی جنسی و جنسیتی – مهناز قزللو

کلیشه‌ها و الگوهای غیرانسانی جنسی و جنسیتی – مهناز قزللو

  نقش‌های کلیشه‌ای تبعیض‌آمیز، بی‌گمان ریشه در باورهای متعصبانه و منسوخی دارند که حذف آنها از مولفه‌های فرهنگی هر جامعه منجر به شکوفایی انسانگرایانه و محقق شدن توانایی‌های بالقوه فرد می شود. کلیشه‌های جنسی و

یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی -آمریکایی خطاب به زنان ایران :اگر برای زنان منعی نباشد می توانند به بالاترین رده موفقیت برسند.

یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی -آمریکایی خطاب به زنان ایران :اگر برای زنان منعی نباشد می توانند به بالاترین رده موفقیت برسند.

یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی-آمریکایی ناسا، از ایستگاه فضایی بین‌المللی با دانشجویان در مرکز مطالعات ایران دانشگاه استنفورد صحبت کرد و به پرسش‌های آنان پاسخ داد.او در پیامی به زنان ایران گفت: وقتی برای زنان منعی