سخن آغازین: همایش سالگرد پیروزی مشروطیت ـ  شکوه میرزادگی سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

سخن آغازین: همایش سالگرد پیروزی مشروطیت ـ شکوه میرزادگی سخنگوی بنیاد میراث پاسارگاد

   درود برشما. به همایش سالگرد پیروزی مشروطیت خوش آمدید  این همایش از سلسله برنامه‌هایی ست که بنیاد میراث پاسارگاد در ،ارتباط با تاریخ و فرهنگ ایرانزمین برگزار می کند یکی از کارهایی که بنیاد