• بنیاد میراث پاسارگاد

Category: کتابها

خوانش سریانی ـ آرامی قرآن

خوانش سریانی ـ آرامی قرآن

جستاری برای رازگشایی زبان قرآن

Sassanian Elite Cavalry

Sassanian Elite Cavalry

Dr. Kaveh Farrokh

میعاد در دوزخ ـ از حمید شوکت

میعاد در دوزخ ـ از حمید شوکت

میعاد در دوزخ ـ از حمید شوکت اخیرا خبر شدیم که «میعاد در دوزخ»، تاره ترین کتاب حمید شوکت، تاریخ نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران منتشر شده است. این کتاب که به زندگی سیاسی…

در گستره فرهنگ

در گستره فرهنگ

ابراهیم هرندی

نگاهی به مستند تخت گاه هیچ کس

نگاهی به مستند تخت گاه هیچ کس

کسی از بازماندگان هيچ کس

کورش بزرگ گزنفون

کورش بزرگ گزنفون

لاری هدریک مترجم کورش زعیم