Category: نوروز 1401 – 2022

برخی از عکس های دکتر اردشیر بابک نیا

دکتر اردشیر بابک نیا برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1401 (2022) در رشته ی فرهنگ و هنر برندگان جایزه نوروز 1401-2022بنیاد میراث پاسارگاد بخش ويژه دکتر اردشیر بابک نیا

برخی از آثار هنری دکتر اردشیر بابک نیا

دکتر اردشیر بابک نیا برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1401 (2022) در رشته ی فرهنگ و هنر برندگان جایزه نوروز 1401-2022بنیاد میراث پاسارگاد بخش ويژه دکتر اردشیر بابک نیا