آتش سده را روشن نگاهداریم، حتی با روشن کردن یک شمع

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد به مناسبت جشن ملی سده آتش سده را روشن نگاهداریم، حتی با روشن کردن یک شمع           در آستانه ی جشن ملی سده هستیم؛ یکی از بزرگترین جشن های آتش که