مریخی – کار تازه ای از گروه تاتر نسیم خاور

گروه تاتر نسیم خاورُ با مدیریت خانم مرجان گرگانیُ  پس از غیبتی طولانی بخاطر کروناُ باری دیگر با نمایشی جدید بر روی صحنه می آید.

مریخی پس از هزاران سال بار دیگر بر زمین فرود میآید تا انسانها را از خطری که باعث نابودی زمین خواهد شد، آگاه سازد. اما درست در جاده بالکان همانجایی که پناهندگان در حال گذر هستند به زمین میرسد و می پندارد که آنها نیز از سیارات دیگر آمده اند…
زمان:
شنبه شش نوامبر
ساعت هفت شب در Büze
Der Marsianer erreicht nach Tausenden von Jahren wieder den Planeten Erde und möchte die Menschen vor dem Weltuntergang warnen.
Dabei landet er auf der Balkan-Route, wo viele Geflüchtete auf dem Weg nach Europa sind, und denkt sie seien wie er aus andere Planeten gekommen…..
Nach langer Zeit kehrt die Theatergruppe Ostbrise mit einem neuem Theaterstück (Marsianer) auf der Bühne.
Am: 06.11.2021
Im: Büze (BürgerzentrumVenloer Str. 429, 50825 Köln
Um: 19Uhr

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

نکته‌ای پیرامون کاربرد پهنه‌ی پیرامون پاسارگاد ـ آرمین لنگرودی

Read Next

گشودم بر مردمان بخت را ـ شعری از نرگس ایرانی