هفتم دسامبر، شب شعرخوانی شعرای ایران، افغانستان و انگلیسی در لندن

هزار و یک شب 🌛شعرخوانی به زبان انگلیسی با شاعران برجسته ایران، افغانستان و انگلیس در

Camden Art Centre.

. روز پنجشنبه هفتم  دسامبر

با حضور: 

شاعر نویسنده و مترجم ثنا نصاری

شاعر و استاد ادبیات سید رضا محمدی

شاعر و داستان نویس بنام انگلیسی آنتونی هاول

شاعر، مترجم و داور جایزه ادبی بنیاد ژاله اصفهانی شیرین رضویان

 نوازنده دف سارا فطروس.

برگزار کننده: نهاد نویسندگان در تبعید.

میزبان برنامه شاعر، نویسنده و مترجم روحی شفیعی.

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

سخنان زنی که شرط رضایتنامه پدر در هنگام ازدواج برای دختران ایرانی را در ثبت‌احوال آلمان عدم الاجرا کرد 

Read Next

انتقاد بانوی اول اسرائیل از سکوت نهادهای جهانی در برابر تجاوزهای دسته‌جمعی حماس