پاسخ بابک ادیبیان، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، درارتباط با خانگی کردن نوروز

معتقدم، به دو راه می توان با این مشکل مقابله نمود:
     1 – برخورد دایمی و افشاگری ازاحکام ضد انسانی و ضد اجتماعی دین اسلام و قرآن ، بویژه با تشیع و جمهوری اسلامی از طریق ایجاد مصاحبه با صاحب نظران در این زمینه در رسانه های دیداری و شنیداری و تولید مقالات در کلیه نشریات و ایجاد سخنرانیها در تجمعات در زمان و مکانهای لازم که در تمامی طول سال باید انجام داد.
     2 – تشویق و ایجاد شناخت در خصوص تمامی جشنهای ایرانی، بویژه در مورد نوروزهمیشه ارزشمند در تمامی رسانه ها بطورمستمر، حتا در خصوص جشنهای ماهانه

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ محمود ابطحی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد در ارتباط با، خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ فرناز عمادی، به بنیاد میراث پاسارگاد، در ارتباط با خانگی کردن نوروز