پاسخ علی اصغرسلیمی، به پرسش بنیادمیراث پاسارگاددر ارتباط با نوروز

تا مادامی که این اهریمنان بر میهنمان حکومت می کنند برای ما تنها راه ،تلاش‌های فرهنگی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و بزرگداشت‌ها در نهادهای مدنی در داخل و خارج است
در سال‌های اخیر توجه سلبریتی ها در داخل به جشن‌های ملی بیشتر شده است و در این راستا نیز بایدارتباط و تماس‌های ویژه را گسترش داد چون بویژه برخی از این چهره ها می توانند کمک ها و تاثیرات برجسته و ویژه ای نمایند

در هر صورت بنیاد میراث پاسارگاد از آنجا که در سالیان بلند به این امر پرداخت در آستانه این جشن‌ها برغم همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و  فقر گسترده مردم می تواند همچنان در این راستا این نگاه و تلاش را زنده نگاه دارد !

بنیاد میراث پاسارگاد

Read Previous

پاسخ خشایار وکیلی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد، درارتباط با خانگی کردن نوروز

Read Next

پاسخ محمود ابطحی، به پرسش بنیاد میراث پاسارگاد در ارتباط با، خانگی کردن نوروز