Category: جایزه نوروز

برخی گفته ها و نوشته های دکتر ژاله آموزگار

دکتر ژاله آموزگار یگانه برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ شناخت اساطیر ایران گفتگویی از خانم ژاله آموزگار https://youtu.be/sPYAlby5hT4   سخنرانی

برخی از گفتگوها ونوشته ها درباره هربرت کریم مسیحی

هربرت کریم مسیحی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی هنرهای تجسمی گفت‌وگو با هربرت کریم‌مسیحی گردآورنده امضای معماران و هنرمندان هخامنشی از ستون‌ها و سنگ‌نگاره‌های

برخی گفتگوها و نوشته ها درباره دکتر ژاله آموزگار

دکتر ژاله آموزگار یگانه برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ گفتگوی علی دهباشی سردبیر نشریه بحارا، و همکارانش با دکتر ژاله

برخی از گفته ها و نوشته های دکتر ناصر کرمی

دکتر ناصر کرمی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث طبیعی و محیط زیست در طبیعت ایران هر دقیقه یک پلاسکو فرو می‌ ریزد منبع

برخی از عکس های دکتر ناصر کرمی

دکتر ناصر کرمی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث طبیعی و محیط زیست صفحه اصلی برندگان جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد بخش ویژه دکتر

برخی گفتگوها و نوشته ها درباره دکتر ناصر کرمی

دکتر ناصر کرمی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث طبیعی و محیط زیست  گفتگوی علی کلائی با دکتر ناصر کرمی: بازیافت باید به یک

برخی از عکس های هربرت کریم مسیحی

هربرت کریم مسیحی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی هنرهای تجسمی صفحه اصلی برندگان جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد بخش ویژه هربرت کریم مسیح برخی

برخی از آثار عکاسی هربرت کریم مسیحی

هربرت کریم مسیحی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی هنرهای تجسمی آرام‌ایستاده تا ازش عکس بگیرم.  پلک نمی زند بیدار است هزاران سال نیزه ای

هربرت کریم مسیحی شخصیت سال 1403-2024 در رشته هنرهای تجسمی

هربرت کریم مسیحی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی هنرهای تجسمی هربرت کریم مسیح، عکاس آثار تاریخی، و صاحب سبک در ژانر عکاسی آثار تاریخی،

برخی از عکس های دکتر ژاله آموزگار

دکتر ژاله آموزگار یگانه برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ صفحه اصلی برندگان جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد بخش ویژه دکتر