Category: جایزه نوروز

گفته ها و نوشته های دکترماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ دکتر ماشاالله آجودانی را بهتر بشناسیم گفتگوی سیروس ملکوتی با دکتر

گفته ها و نوشته هایی درباره دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ درباره کتاب مشروطه ایران، نوشتاری از: 1ـ استاد احسان یارشاطر 2ـ

برخی عکس های دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ    

گفته ها و نوشته هایی درباره فرد هرینگتون

دکتر فرد هرینگتون برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1400 - 2021 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست با سپاس از همراهی های آقای سام خسروی فرد، سازنده ی

برخی از عکس های فرد هرینگتون

دکتر فرد هرینگتون برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1400 - 2021 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست

برخی از عکس های الهه بقراط

خانم الهه بقراط جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی علوم ارتباطات

برخی از نوشته ها و گفته های الهه بقراط

خانم الهه بقراط جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی علوم ارتباطات متن گفتگوی الهه بقراط در کنگره حزب مشروطه: ما با انکار یکدیگر هرگز به

زندگینامه الهه بقراط

خانم الهه بقراط جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی علوم ارتباطات الهه بقراط، در سال 1957 در ساری (شمال ایران) در خانواده ای فرهنگی به

برخی از عکس های اسفندیار منفردزاده

آقای اسفندیار منفردزاده برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی هنر