Category: جایزه نوروز

دکتر ژاله آموزگار یگانه، شخصیت سال-2024-1403 در رشته میراث فرهنگی و تاریخی

دکتر ژاله آموزگار یگانه برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ دکتر ژاله آموزگار یگانه پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، استوره‌شناس،

دکتر ناصر کرمی، شخصیت سال 2024-1403 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست 

دکتر ناصر کرمی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1403 (2024) در رشته ی میراث طبیعی و محیط زیست دکتر ناصر کرمی، اقلیم شناس، مدرس و کارشناس محیط زیست، نویسنده

گفته ها و نوشته های دکترماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ دکتر ماشاالله آجودانی را بهتر بشناسیم گفتگوی سیروس ملکوتی با دکتر

گفته ها و نوشته هایی درباره دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ درباره کتاب مشروطه ایران، نوشتاری از: 1ـ استاد احسان یارشاطر 2ـ

برخی عکس های دکتر ماشاالله آجودانی

دکتر ماشاالله آجودانی برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی میراث فرهنگی و تاریخ    

گفته ها و نوشته هایی درباره فرد هرینگتون

دکتر فرد هرینگتون برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1400 - 2021 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست با سپاس از همراهی های آقای سام خسروی فرد، سازنده ی

برخی از عکس های فرد هرینگتون

دکتر فرد هرینگتون برنده جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 1400 - 2021 در رشته میراث طبیعی و محیط زیست

برخی از عکس های الهه بقراط

خانم الهه بقراط جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی علوم ارتباطات

برخی از نوشته ها و گفته های الهه بقراط

خانم الهه بقراط جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد به عنوان بهترین شخصیت سال 2021 ـ 1400 در رشته ی علوم ارتباطات متن گفتگوی الهه بقراط در کنگره حزب مشروطه: ما با انکار یکدیگر هرگز به